ประกวดภาพถ่าย ข่าวสารประกวดภาพถ่าย ภาพถ่าย ถ่ายภาพ ใบสมัครประกวดภาพถ่าย สมัครประกวดภาพถ่าย ส่งภาพประกวด ประกวดภาพสี ประกวดภาพขาวดำ
ประกวดภาพดิจิตอล กล้องฟิล์ม กล้องดิจิตอล รางวัลประกวดภาพถ่าย รายละเอียดรางวัล รางวัลเงินสด โลห์รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมประกวดภาพถ่าย รางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย
กำหนดส่งภาพถ่าย หมดเขตส่งภาพประกวด อัตราค่าสมัครประกวดภาพ กำหนดส่งผลงานไม่เกินวันที่... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์
www.photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
   
 
Photo Contest News : ข่าวประกวดภาพถ่าย
สนใจประกวดภาพถ่าย ติดตามข่าวสารได้ที่นี่
ต้องการเผยแพร่ข่าวสารประกวดภาพถ่าย นิทรรศการภาพ เรากระจายข่าวให้ฟรี..สนใจติดต่อ
Home > Photo contest > Page91

ออกไปหน้าแรก ข่าวประกวดภาพติดตามข่าวประกวดภาพได้ที่No 10091

การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2558 ในหัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”
การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2558 ในหัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”เงื่อนไขประเภทภาพถ่าย


1 ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี, เนบิวลา, กระจุกดาว

2 ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชั่นของวัตถุในระบบสุริยะ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ การเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง
(หมายเหตุ : สามารถส่งภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ถ่ายจากต่างประเทศได้)

3 ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์

4 ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ แต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าฝ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง

5 ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิดรุ้งกินน้า ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรือดวงจันทร์ทรงกลด


รางวัลประกวดการถ่ายภาพรวมทั้งสิ้น 160,000 บาท ประกอบด้วย

5.1 ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects

ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศฯ รางวัลละ 15,000 บาท
ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 10,000 บาท
ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 5,000 บาท
ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 2,000 บาท

5.2 ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์


ลำาดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศฯ รางวัลละ 15,000 บาท
ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 10,000 บาท
ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 5,000 บาท
ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 2,000 บาท

5.3 ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ


ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศฯ รางวัลละ 15,000 บาท
ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 10,000 บาท
ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 5,000 บาท
ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 2,000 บาท

5.4 ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศฯ รางวัลละ 15,000 บาท
ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 10,000 บาท
ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 5,000 บาท
ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 2,000 บาท

5.5 ประเภทปรากฏการณ์ในบรรยากาศโลก


ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศฯ รางวัลละ 15,000 บาท
ล าดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 10,000 บาท
ล าดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 5,000 บาท
ล าดับที่ 4 รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร รางวัลละ 2,000 บาท


วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

ส่งด้วยตัวเองได้ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น 3 อาคาร
เชียงใหม่ศิริพานิช เลขที่ 191 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาตม 2558

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-5569
หมายเลขโทรสาร 0-5322-5524


ายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดใบสมัครได้ที่

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2169-astro-photo-contest-2558
https://www.facebook.com/AstrophotographyWorkshop


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดเงื่อนไข  

 

      

 

 copyright © All images www.photoontour.com, All rights reserved