ประกวดภาพถ่าย ข่าวสารประกวดภาพถ่าย ภาพถ่าย ถ่ายภาพ ใบสมัครประกวดภาพถ่าย สมัครประกวดภาพถ่าย ส่งภาพประกวด ประกวดภาพสี ประกวดภาพขาวดำ
ประกวดภาพดิจิตอล กล้องฟิล์ม กล้องดิจิตอล รางวัลประกวดภาพถ่าย รายละเอียดรางวัล รางวัลเงินสด โลห์รางวัล รางวัลยอดเยี่ยมประกวดภาพถ่าย รางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย
กำหนดส่งภาพถ่าย หมดเขตส่งภาพประกวด อัตราค่าสมัครประกวดภาพ กำหนดส่งผลงานไม่เกินวันที่... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์
www.photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
   
 
Photo Contest News : ข่าวประกวดภาพถ่าย
สนใจประกวดภาพถ่าย ติดตามข่าวสารได้ที่นี่
ต้องการเผยแพร่ข่าวสารประกวดภาพถ่าย นิทรรศการภาพ เรากระจายข่าวให้ฟรี..สนใจติดต่อ
Home > Photo contest > Page92

ออกไปหน้าแรก ข่าวประกวดภาพติดตามข่าวประกวดภาพได้ที่No 10092

ประกวดภาพถ่ายวันเวชศาสตร์ฟื้นฟู หัวข้อ “สูงวัย ฟิตได้ใจ”
ประกวดภาพถ่ายวันเวชศาสตร์ฟื้นฟู หัวข้อ “สูงวัย ฟิตได้ใจ”

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย จัดการประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในหัวข้อ “สูงวัย ฟิตได้ใจ” เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจในผู้สูงอายุ
รายละเอียดที่ www.rehabmed.or.th/main/photocontest

คุณสมบัติผู้ส่งภาพร่วมประกวด 


บุคคลทั่วไป

รางวัลการประกวด 

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัลละ 2,000 บาท

วิธีการในการเข้าร่วมประกวด

  1. ส่งผลงานไฟล์ภาพ ในรูปแบบ แผ่นซีดี หรือ ดีวีดี พร้อมกับใบสมัคร และสำเนาบัตรประจำตัว โดยส่งผลงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
    ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
  2. ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

กำหนดการ

เปิดรับภาพถ่ายทั้งทางไปรษณีย์และที่ราชวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 พ.ย. 2558 (ตามตราประทับไปรษณีย์)
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 4 ธ.ค. 2558 ที่ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และ web site: www.rehabmed.or.th


กติกาและเงื่อนไขการประกวดภาพถ่าย

1. ส่งผลงานภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายสั้นๆ ในหัวข้อ “สูงวัย ฟิตได้ใจ”

2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้

3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 3 ภาพ และสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาดผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้นเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากราชวิทยาลัย ฯ นำภาพไปใช้และถูกฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ราชวิทยาลัย ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และราชวิทยาลัย ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล

5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายใน Stock Photo

6. ไฟล์ภาพที่ส่งไปที่ราชวิทยาลัยฯ ต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และมีขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 5 MB. โดยเป็นรูปแบบไฟล์ .TIFF หรือ .JPEG เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟฟิคใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใสใดๆ

7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่จัดองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถตบแต่งองค์ประกอบของภาพภายหลัง แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่นหรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

8. ภาพที่ถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่นการถ่ายภาพครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย หรือเป็นภาพถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว ไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน

9. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้

10. ภาพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นลิขสิทธิ์ของราชวิทยาลัยฯ

11. ไฟล์ภาพที่ไม่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของราชวิทยาลัยฯ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ราชวิทยาลัยฯ ขอสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงานเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานขององค์กร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย และไฟล์ภาพถ่ายจะไม่ส่งคืนแก่เจ้าของผลงาน

12. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นภาพผิดกฎหมาย และล่วงเกินในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อไปในทางสร้างสรรค์ในเชิงบวก และไม่ขัดต่อศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประเทศไทย

13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

14. ทางคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาได้ตามความเหมาะสมดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดภาพ

     

 

 copyright © All images www.photoontour.com, All rights reserved