Photoontour.Com โฟโต้ออนทัวร์ : เวปไซต์ภาพถ่ายและท่องเที่ยว มีภาพมากมายหลายพันภาพ มารู้จักกับเราได้ที่นี่     click
 
 

Free wallpapers โหลดภาพฟรี ภาพวิว ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ภาพในหลวง ภาพพระราชินี ภาพรัชกาลที่ 5
Free e-card ฟรี ภาพสคส. ภาพ ส.ค.ส. ภาพอาหารเหนือ ภาพบรมฉายาลักษณ์ ภาพสมเด็จพระพี่นางฯ

ออกไปหน้าบ้าน Home  
 
Free wallpapers
Page 1 ภาพวิว ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ภาพไม้ประดับ ภาพทั่วไป ภาพหมีแพนด้า ภาพ ส.ค.ส. ภาพอาหารพื้นเมืองเหนือ
Page 2 ภาพในหลวงในอดีต ภาพฉลองสิราชสมบัติ 60 ปี ภาพในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฏร ภาพในหลวงยังทรงพระเยาว์ ภาพตราสัญญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
Page 3 ภาพในหลวง ภาพลงนามถวายพระพร ภาพประชาชนที่ศิริราช ภาพในหลวงเสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราช ภาพสมเด็จพระพี่นางฯ ภาพพระราชินี
Page 4 ภาพสมเด็จพระพี่นางฯ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
Page 5 ภาพพระราชินี ภาพสมเด็จพระราชินี ภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ ภาพในหลวง ภาพพระพี่นางฯ ภาพพระบรมวงศานุวงศ์
Page 6 ภาพในหลวง ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงภูมิพลอดุยเดช ภาพรัชกาลที่ 9 ภาพพระเจ้าอยู่หัว ภาพพระบรมฉายาลักษณ์
Page 7 ภาพในหลวง ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระวงศานุวงค์ทุกพระองค์
Page 8 ภาพในหลวงในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 , พระราชดำรัสวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ภาพในหลวง เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย 5 ธันวาคม 52
 

ภาพสมเด็จพระพี่นางฯ : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพชุดนี้ สำหรับโหลดไป Print โดยเฉพาะ ขนาดไฟล์ประมาณ 2 เมก /300 dpi/ Jepeg (ไฟล์ใหญ่อาจโหลดช้า)

ชุด 27 ภาพในหลวง ชุดล่าสุด ขนาดภาพ 1024*768 pixels
     

ชุด 26 ภาพในหลวง ขนาดภาพ 1024*768 pixels

  ชุด 25 ภาพในหลวงในวันที่้เสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราช (ยังตามมาีอีกหลายชุด รวมทั้งไฟล์ใหญ่สำหรับ print)

ชุด 24 นำภาพต้นฉบับที่แจกให้กับผู้ลงนามถวายพระพร รพ.ศิริราช มาจัดทำเป็น wallpapers Graphic หลากสี ขนาด 1024*768

ภาพชุด 23 ภาพในหลวง และ ภาพสมเด็จพระพี่นาง ที่แจกให้กับผู้ลงนามถวายพระพร รพ.ศิริราช (คลิก ดูภาพลงนามถวายพระพร)

800*600
ภาพต้นฉบับ

1024*768
ภาพต้นฉบับ

800*600
ภาพต้นฉบับ

1024*768
ภาพต้นฉบับ

ภาพกราฟิก

ภาพกราฟิก

ภาพกราฟิก

ภาพกราฟิก

ภาพกราฟิก

ภาพกราฟิก

ภาพกราฟิก

ภาพกราฟิก

เนื้อเพลง พ่อของแผ่นดิน

ภาพไฟล์ใหญ่ 1880 kb สำหรับ Print

ภาพใหญ่ 2192 kb สำหรับ print

ชุด 22 ภาพพระราชินี พระคู่พระบารมี

ภาพสมเด็จพระบรมราขินีนาถ, ภาพพระราชินี, ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,ภาพในหลวง, ภาพขาว ดำ, ภาพกราฟิก ,
ภาพพระคู่บารมี , King Photos . King of Thailand Photos ,Queen Photos, Queen sirikit photos,photo of the King

ฟรีชุดอิ่นๆอีกมากมาย Click > Click> Page1 : Page 2  : Page 3 : Page 4 : Page5 : Page 6 : Page 7
ฟรีแบนเนอร์ภาพในหลวง สำหรับคนทำเว็บ คลิก
โหลดภาพในหลวง ภาพอื่นๆ ลงมือถือ ฟรี..คลิก
ต้องการภาพตราสัญญลักษณ์ 80 พรรษา มาี่ที่นี่
 
     photo482@gmail.com  
I Home I Articles I City Tour I Events I Gallery I Royal Photos I Portrait IToday Talk I Photo Service I Free Wallpaper I
I Free e-card I About site I Oubound tour ITip &Technic I Good books I Webboard I